Ring 08-506 668 00 eller KONTAKTA OSS

Do you mean "{{response.correctedQuery}}" ?

Please enter the word or phrase you wish to search.

Din sökning gav inga träffar.

Testa med en annan sökterm eller stavning.

Verktyg för
kursplanering

My Learning Tree
LOGGA IN

Workforce Optimisation Solution
Kontinuerlig utveckling av IT-organisationen

IT Work•force Op•ti•mi•za•tion
/werkfôrs op-tuh-muh-zey-shuhn/

1. a modern methodology used to analyze and manage staff, fine-tune skill levels and enhance operational efficiencies
2. resulting in an acceleration in the delivery of business initiatives, technology deployments and customer-facing programs.
synonyms: performance improvement, process tuning, goal synchronization

Learning Trees Workforce Optimization Solution fokuserar på att öka medarbetarnas kompetens och snabba upp införandet av affärs- och IT-processer som är nödvändiga för att leverera projekt enligt krav, budget och tidsplan.

Vår lösning bygger på att alla utbildningssatsningar knyts till affärssidans prioriteringar, väl definierade jobbroller och till den kompetens, förmåga och erfarenhet som krävs för att utföra ett bra jobb.

Med vår IT Workforce Optimisation Solution kan ni:

• Utveckla och genomföra verksamhetsförbättringar
• Förbättra resursplanering och snabba upp implementation
• Etablera tydliga mål för leverans
• Erbjuda utbildning för att nå gemensamma mål
• Öka medarbetarnöjdheten


A Modern Methodology for Workforce Optimisation
Creating Alignment Between Needs, Human Capital & Performance

IT Workforce Optimisation Solution

A path for improving service delivery by establishing learning and development strategies that are highly aligned with organisational goals and objectives.

Fallstudier

Praktisk, lärarledd utbildning för IT-specialister, projektledare och chefer

Vi erbjuder över 400 kurser där du får kompetensutveckling genom prisbelönt utbildning med lärare som jobbar med det dom lär ut.

Kontakta oss

Learning Tree International AB | Lindhagensgatan 126 | 112 51 Stockholm, Sweden | +46 (0)8-506 668 00
© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree France
  • Learning Tree Sweden
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree US