Kurspriser och rabattprogram

Boka kurs redan idag!

Kammarkollegiets avtalsleverantör inom IT-utbildning

Statens InköpscentralKammarkollegiets ramavtal gällande IT-utbildning är nu klart för avrop och återigen har Learning Tree fått förtroende som leverantör av utbildningstjänster till myndigheter, riksdag, statliga bolag, kommuner och landsting.

Statens inköpscentral beslutade redan i augusti 2015 att Learning Tree ska vara en av de utvalda leverantörerna i Kammarkollegiets upphandling av IT-utbildning. Färdigställandet av avtalet fördröjdes dock eftersom beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Den sista instansen har nu fastslagit att prövningstillstånd inte ska ges vilket innebär klartecken för avtalets tecknande den 12 maj 2016.

Områdena för ramavtalet är utbildning inom programvara, systemutveckling, ledning och styrning inom IT samt infrastruktur. Avtalet omfattar även konsulttjänster i form av kompetenskartläggning och kompetensförvaltning gällande utbildning inom IT.

Ramavtalet gäller för utbildningsformerna öppen utbildning, kundanpassad utbildning och färdigpaketerad självstudieutbildning.

Att ramavtalet nu är färdigt innebär att Learning Tree kan fortsätta att erbjuda utbildning inom IT och även kompetenskartläggning och kompetensförvaltning till offentlig sektor.

Vi erbjuder över 400 öppna kurser »

Läs mer om anpassad utbildning »

Information om IT Skills Assessment »

Staffan Windrup, VD Learning Tree:
- Det är riktigt kul att vi även fortsättningsvis får möjlighet försörja offentlig sektor med IT-kompetens. Att kompetenskartläggning och kompetensförvaltning är en del av det nya ramavtalet rimmar väl med vår strävan att vara en helhetsleverantör inom kompetensutveckling. Med över 400 schemalagda kurstitlar, en egen avdelning för kursutveckling och skickliga partners kan vi erbjuda smarta och kostnadseffektiva utbildningslösningar.

Hör av dig till oss på 08-506 668 00 om du vill veta mer om hur du avropar mot Kammarkollegiets avtal gällande IT-utbildning.

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings