Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram Windows och Windows Server (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in Exchange Server 2013

Som Certified Exchange Server 2013 Specialist har du de kunskaper som krävs för att installera och konfigurera Exchange Server 2013 i en Windows Server 2012-miljö, samt kunskaperna som krävs för att bygga en Exchange Server 2013-infrastruktur.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Planera, installera och hantera Exchange Server 2013 (kurs 2502 – 5 dagar)

Certified Specialist in Microsoft Hyper-V Virtualization

Som Certified Microsoft Hyper-V Virtualization Specialist har du de kunskaper och erfarenheter som krävs för att driftsätta och konfigurera en lättillgänglig virtuell infrastruktur med Microsoft Windows Server 2012 R2-virtualisering.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows Server 2012 Hyper-V virtualisering (kurs 2417 – 4 dagar)

Certified Specialist in Microsoft PowerShell Scripting

Som Certified Microsoft PowerShell Scripting Specialist har du den uppsättning kunskaper och färdigheter som krävs för att använda PowerShell för att lösa både enstaka och återkommande administrativa utmaningar, samt att hantera interaktiva kommandon inklusive flödeskontroll, looping och felhantering.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows PowerShell: automatisera administrativa uppgifter (kurs 969 – 4 dagar)

Certified Specialist in Microsoft System Center 2012

Som Certified Microsoft System Center 2012 Specialist har du kompetensen som krävs för att implementera och övervaka en molnmiljö, samt att minska problem med hjälp av System Center 2012-sviten. Du har de kunskaper som krävs för att driftsätta en molninfrastruktur och ge slutabnvändarna möjlighet till självbetjäning.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Microsoft System Center 2012 (kurs 2414 – 4 dagar)

Certified Specialist in Microsoft System Center Configuration Manager 2012

Som Certified Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Specialist kan du med framgång installera, konfigurera och driftsätta ConfigMgr 2012 i hela företaget, hantera säkerhetsuppdateringar, spåra lager, distribuera programvara och operativsystem samt ge distanssupport till användarna.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. System Center 2012 Configuration Manager: introduktion (kurs 2415 – 5 dagar)

Certified Specialist in Windows 7 Support

Som Certified Windows 7 Support Specialist har du de kunskaper som krävs för att driftsätta, hantera, underhålla och ge support till de mest avancerade funktionerna och möjligheterna i Windows 7.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows 7 Introduction (kurs 2400 – 4 dagar)
 2. Deploying and Managing Windows (kurs 2401 – 4 dagar)

Certified Specialist in Windows 8 Support

Som Certified Windows 8 Support Specialist har du de kunskaper som krävs för att driftsätta, hantera, underhålla och ge support till de mest avancerade funktionerna och möjligheterna i Windows 8 och 8.1.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows 8: omfattande introduktion (kurs 2404 – 4 dagar)
 2. Deploying and Managing Windows (kurs 2401 – 4 dagar)

Certified Specialist in Windows Server 2012 Administration

Som Certified Windows Server 2012 Specialist - Administration kan du på ett effektivs sätt administrera, säkra och felsöka Windows Server 2012 OS i en företagsmiljö.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows Server 2012: administration (kurs 2411 – 4 dagar)

Certified Specialist in Windows Server 2012 Active Directory

Som Certified Windows Server 2012 Specialist - Active Directory kan du instalerra, felsöka och säkra en Windows Server 2012 AD.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows Server 2012: Active Directory Domain Services (kurs 2412 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in Exchange Server 2013

Som Certified Exchange Server 2013 Expert har du uppvisat en förmåga att bygga en infrastruktur, samt att installera och konfigurera Exchange Server 2013 i en Windows Server 2012-miljö. Du har expertkunskapen som krävs för att automatisera repetitiva uppgifter för att säkra att komplexa rutiner som ofta drabbas av fel utförs på ett konsekvent sätt.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Planera, installera och hantera Exchange Server 2013 (kurs 2502 – 5 dagar)
 3. Windows PowerShell: automatisera administrativa uppgifter (kurs 969 – 4 dagar)

Certified Expert in Microsoft System Center 2012

Som Certified Microsoft System Center 2012 Expert har du uppvisat förmågan att skapa och automatisera processer och repetitiva uppgifter för att säkerställa att komplexa rutiner som ofta drabbas av fel utförs på ett konsekvent sätt. Du är skicklig på att implementera, övervaka och minska problem i en molnmiljö.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Microsoft System Center 2012 (kurs 2414 – 4 dagar)
 3. Windows PowerShell: automatisera administrativa uppgifter (kurs 969 – 4 dagar)

Certified Expert in Windows Server 2012 Administration

De som är certifierade i enlighet med det här programmet besitter de kunskaper och förmågor som är viktiga för att på ett effektivt sätt administrera, säkra och felsöka Windows Server 2012 OS i en företagsmiljö. De kan skapa och hantera effektiva koncernpolicyer.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows Server 2012: administration (kurs 2411 – 4 dagar)
 3. Windows Server Group Policy Management (kurs 963 – 4 dagar)

Certified Expert in Windows Server 2012 Active Directory

Som Certified Windows Server 2012 Expert - Active Directory har du de expertkunskaper som är avgörande för att kunna installera, felsöka och säkra en Windows Server 2012 AD. Du har uppvisat förmågan att administrera, säkra och reglera Windows Server 2012 OS.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. Windows Server 2012: Active Directory Domain Services (kurs 2412 – 4 dagar)
 3. Windows Server 2012: administration (kurs 2411 – 4 dagar)

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings