Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

Certifiering från flera certifieringsorgan

Många av Learning Trees kurser förbereder för certifiering. Vissa certifieringstest skrivs i samband med våra kurser och vissa skrivs i efterhand. Olika certifieringsorgan har olika regler, se respektive kursbeskrivning för korrekt information. Flera kurser ger deltagarna utbildningspoäng eller credits vilket krävs för att bibehålla eller uppnå status som certifierad. Nedan hittar du information om de certifieringsorgan vi samarbetar med.

Learning Trees kurser erkänns av följande organisationer:

PRINCE2®-certifiering

PRINCE2®Learning Tree är ett APMG-auktoriserat utbildningsföretag för utbildning inom PRINCE2®, och PRINCE2®: Achieving Practitioner Certification är en APMG-auktoriserad kurs.

Mer information »
PRINCE2® webbplats »

ITIL®-certifiering

APM GroupUtbildningsföretaget Learning Tree är auktoriserat inom ITIL och anordnar utbildningar som leder till certifieringarna Practitioner och Expert inom IT Service Management.

Mer information »
ITIL webbplats »

ICAgile

ICAgile CertificationICAgile, the International Consortium for Agile, är ett oberoende ackrediteringsorgan som främjar utbildning inom agile runt om i världen. ICAgiles primära fokus är att ge individer en färdplan för att lära sig att till behärska agile. De gör det genom ett antal kompetensbaserade certifieringar som bygger på ICAgile Learning Roadmap som har utvecklats av över 30 experter och praktiker och innehåller över 400 lärandemål inom olika agila discipliner.

KUNSKAPEN ÄR PRODUTEN. CERTIFIERINGEN ÄR EN BIPRODUKT.

IIBA-certifiering

IIBAInternational Institute of Business Analysis™ (IIBA®) erbjuder certifieringsprogrammen Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) och Certification of Competency in Business Analysis™ (CCBA®) vilket är formella certifieringar som riktar sig till verksamhetsanalytiker.

Learning Tree erbjuder en unik utbildning som förbereder för de 3 första nivåerna i IIBA® Certification.

  • Kurs 3515, Business Analysis Body of Knowledge™ (BABOK®) – Comprehensive Study är en
    3-dagarskurs som går på djupet i BABOK® version 3.
  • Kurs 3516 är en 1-dagskurs där man övar på flervalsfrågorna i ECBA® och CCBA®.
  • Kurs 3517 är också en 1-dagskurs där man övar på CBAP®-frågorna som är i ”case study”-stil.

Mer information »
IIBA® webbplats »

SFIA Accredited Consultant

SFIA® Accredited Partner The Skills Framework for the Information Age (SFIA) helps management match the skills of their IT professionals to the requirements of the business. Attending an accredited SFIA training course is just one requirement in the SFIA consultant criteria. Learning Tree can prepare you to apply for SFIA accreditation through courses that satisfy this requirement, which explore how SFIA relates to the practicality of IT skills and capability management in your organisation.

PS Professional

PS Professional PS Professional is a certification program accredited by APMG International that develops commercial and personal strengths to complement existing technical expertise. The certifications aim to shape the professionals of the future, expanding upon technical expertise with professional skills that improve results and client satisfaction.

CompTIA-certifieringar

Computing Technology Industry Association (CompTIA)Computing Technology Industry Association (CompTIA) intygar kompetens för service- och supporttekniker samt personer som jobbar med nätverk och säkerhet genom globalt erkända certifieringar i A+, Network+, Security+ och Cloud Essentials. Ett antal Learning Tree-kurser förbereder deltagarna för att skriva certifieringsprov från CompTIA. Klicka här för mer information om vilka kurser som förbereder dig för CompTIA-certifieringar.

CompTIA webbplats »

COBIT® 5 Foundation

COBIT®5 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) erbjuder ett ramverk för bästa praxis inom IT-styrning för IT-personal och chefer. COBIT 5 är en omfattande samling mätmetoder, indkatorer, processer och kontrollmål som spänner över ett brett spektrum av IT-processer. COBIT®5 Foundation förbereder dig inför provet COBIT 5 Foundation som skrivs i slutet av kursen.

Project Management Institute (PMI)® Certifications

PMILearning Tree är en PMI Registered Education Provider (REP). De flesta av Learning Trees kurser inom projektledning, ledarskap och personlig utveckling, och även vissa särskilda kurser inom programvaruutveckling, är PMI®-anpassade. PMP®-certifierade och PMP®-kandidater kan förskaffa upp till 35 Professional Development Units (PDUs) för varje Learning Tree PMI®-anpassad kurs som de har avslutat.

Mer information »
PMI® webbplats »

PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP, and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

APMG

The APM Group Limited (APMG) - AgilePMCertifieringen Agile Project Management (AgilePM®) vänder sig till dem som arbetar i en projektfokuserad miljö och strävar mot ett Agilt förhållningssätt. Certifieringen baserar sig på grunderna inom DSDM Atern, och deltagarna lär sig att leverera agila projekt i organisationer med utgångspunkt i standarder, regler och synlighet inom projektledning, samtidigt som man applicerar snabbrörligheten och effektiviteten inom det Agila förhållningssättet. Agile Project Management: Achieving Practitioner Certification förbereder dig inför proven Agile Foundation och Practitioner som skrivs som en del av kursen.

SAP Crystal Reports

Crystal ReportsSärskilda Learning Tree-kurser är godkända som Crystal Reports Approved Curriculum. Learning Tree Crystal Reports, kurs 126.

Crystal Reports webbplats »

Förbered dig för Scrum Alliance-certifieringar med Learning Trees kurser

Scrum Alliance Registered Education ProviderLearning Tree är registrerad som utbildningsleverantör av Scrum Alliance. Scrum Alliance är en ideell medlemsorganisation vars uppdrag är att öka medvetenheten om och förståelsen för ramverket Scrum. Learning Trees kurs 918 Agil projektledning med Scrum är ett steg på vägen för att bli Scrum Alliance Certified Scrum Developer.

Scrum Alliance webbplatts »

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings