Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram SQL Server (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in SQL Server

Som Certified SQL Server Specialist har du de grundläggande kunskaperna som krävs för att bygga SQL Server-databaser, skriva Transact-SQL-frågor för att hämta och redigera data samt integrera SQL Server med Microsoft Office.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. SQL Server: introduktion (kurs 2107 – 4 dagar)
 2. SQL Server: databasadministration (kurs 2108 – 4 dagar)

Certified Specialist in SQL Server Application Development

Som Certified SQL Server Specialist - Application Development har du erfarenhet av att skapa lagrade processer och triggers, och utveckla SQL-frågor som utnyttjar SQL Server till fullo.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. SQL Server: introduktion (kurs 2107 – 4 dagar)
 2. SQL Server Transact-SQL Programming (kurs 532 – 4 dagar)

Certified Specialist in SQL Server Business Intelligence

Som Certified SQL Server Specialist - Business Intelligence har du de kunskaper som krävs för att skapa OLAP-kuber, bygga skräddarsydda lösningar med Multidimensional Expressions (MDX) och fatta smartare affärsbeslut med tekniker för datautvinning.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Designing an Effective Data Warehouse (kurs 2191 – 4 dagar)
 2. SQL Server Analysis Services for Business Intelligence (kurs 139 – 4 dagar)

Certified Specialist in SQL Server Database Design

Som Certified SQL Server Database Design Specialist har du de kunskaper som krävs för att utnyttja lagringsmotorn, låshanteraren och frågeoptimeringen samt designa en databas som skapar en modell för dina affärskrav.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Relational Database Design, Tools and Techniques (kurs 382 – 4 dagar)
 2. Developing High-Performance SQL Server Databases (kurs 535 – 5 dagar)

Certified Specialist in SQL Server DBA

Som Certified SQL Server Specialist - DBA har du de kunskaper som krävs för att skapa och modifiera lagerstrukturer och hantera Active Directory med grafiska verktyg och PowerShell-verktyg.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. SQL Server: databasadministration (kurs 2108 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in SQL Server Development

De som är certifierade enligt det här programmet är experter på att skriva och testa robusta frågor, samt att undvika vanliga fel och fallgropar. De är kompetenta skapare av lagrade processer och triggers, samt på att utveckla T-SQL som utnyttjar SQL Server till fullo.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest :

 1. SQL Server: introduktion (kurs 2107 – 4 dagar)
 2. SQL Server Transact-SQL Programming (kurs 532 – 4 dagar)
 3. Utveckla SQL-frågor för SQL Server (kurs 534 – 4 dagar)

Certified Expert in SQL Server Database Design

Som Certified SQL Server Database Design Expert har du expertkunnandet som krävs för att utnyttja prestandaförbättringarna i SQL Server 2014, inklusive In-Memory-tabellerna, intern lagrade processer samt fördröjd varaktighet. Du har uppvisat förmågan att designa och implementera en effektiv SQL Server-databas.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Relational Database Design, Tools and Techniques (kurs 382 – 4 dagar)
 2. Developing High-Performance SQL Server Databases (kurs 535 – 5 dagar)
 3. SQL Server 2014: prestandaförbättringar (kurs 2111 – 3 dagar)

Certified Expert in SQL Server DBA

Som Certified SQL Server Expert - DBA är du expert på att installera SQL Server, skapa och redigera datastrukturer, ta backup på och återställa databaser, implementera inloggnings- och databassäkerhet samt att hantera tillstånd. Du har kunskaperna som krävs för att minska nedtiden och upprätthålla höga nivåer av tillgänglighet.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Windows Server 2012: omfattande introduktion (kurs 2410 – 4 dagar)
 2. SQL Server: databasadministration (kurs 2108 – 4 dagar)
 3. SQL Server High Availability (kurs 141 – 3 dagar)

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings