Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram Projektledning (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in Project Management Office (PMO)

Som Certified Project Management Office (PMO) Specialist har du de djupgående kunskaper och färdigheter som krävs för att bygga ett effektivt Project Management Office (PMO) som erbjuder förutsättningarna för standardisering och större projektöversikt. Du tillämpar bästa praxis och implementerar projektledningsprocesser för att leverera framgångsrika projekt till intressenterna.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Projektledning (kurs 296 – 4 dagar)
 2. Building and Evolving a Project Management Office (kurs 3610 – 3 dagar)

Certified Specialist in Project Management

Som Certified Specialist in Project Management har du de djupgående kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett framgångsrikt sätt planera, leda och leverera komplexa projekt som omfattar stora budgetar, strategiska risker och snäva tidsramar. Du implementerar viktiga projektledarprocesser och använder dig av ledarskapskunskaper för att säkerställa en framgångsrik leverans av projektet och nöjda intressenter.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Projektledning (kurs 296 – 4 dagar)
 2. Leda komplexa projekt (kurs 287 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in Program Management

Som Certified Program Management Expert uppvisar du förmågan att använda dig av ett strategiskt tänkande på verksamhetsnivå för att lägga till organisatoriskt värde till dina projekt och portföljer. Du har de färdigheter och expertkunskaper som krävs för att strukturera ett centralt Project Management Office (PMO), som erbjuder standardisering, överblick och pågående support i en miljö med flera projekt.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Projektledning (kurs 296 – 4 dagar)
 2. Building and Evolving a Project Management Office (kurs 3610 – 3 dagar)
 3. Strategic Thinking for Operational Management (kurs 3310 – 3 dagar)

Certified Expert in Project Management Budgeting

Som Certified Project Management Expert - Budgeting uppvisar du förmågan att skapa en realistiskt och stabil projektplan, samt att använda sig av bästa praxis för att förbättra projektresultaten. Du har de expertkunskaper som krävs för att leda komplexa projekt som omfattar stora budgetar och snäva tidsramar.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Projektledning (kurs 296 – 4 dagar)
 2. Leda komplexa projekt (kurs 287 – 4 dagar)
 3. Project Time and Cost Management (kurs 923 – 4 dagar)

Certified Expert in Project Management Risk

Som Certified Project Management Expert - Risk uppvisar du förmågan att kvantifiera risker och skapa strategier för att bemöta risker för att leverera initiativ som uppfyller intressenternas behov. Du har den praktiska erfarenheten och expertkunskapen som krävs för att leda komplexa projekt som omfattar strategiska risker och snäva tidsramar.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Projektledning (kurs 296 – 4 dagar)
 2. Leda komplexa projekt (kurs 287 – 4 dagar)
 3. Risk Management for Projects, Programs and Operations (kurs 286 – 4 dagar)

© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings