Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

PRINCE2®: (Projects in Controlled Environments)

PRINCE2® är en väl beprövad, processbaserad metod för projektledning som erbjuder en enkelt anpassningsbar och skalbar metod för att leda alla typer av projekt. Metoden är en standard som ursprungligen kommer från Storbritannien men den har spridit sig världen över. PRINCE2 är idag en av de metoder där antal certifierade personer ökar mest i världen.

Learning Tree erbjuder kurser för att hjälpa dig att uppnå följande PRINCE2-certifieringar:

Uppnå PRINCE2 Foundation-certifiering

PRINCE2: Achieving Foundation Certification (kurs 1176) erbjuder en intensiv, grundläggande introduktion till PRINCE-metoden. Genom övningsprov och hemstudier får du de kunskaper som krävs för att skriva Foundation-provet, som ges på kursens sista dag. Med hjälp av övningar och övningsfrågor från proven som återkommer under hela kursen förbereder den PRINCE2-ackrediterade instruktören dig för provet.

Den här kursen är lämplig om du är intresserad av att lära dig mer om PRINCE2-metoden eller om du vill uppnå PRINCE2 Foundation-certifiering. (Om du är intresserad av att uppnå både PRINCE2 Foundation- och Practitioner-certifieringarna, se kurs 177 nedan.)

Mer information om kursen och hur du anmäler dig till PRINCE2: Achieving Foundation Certification, Learning Trees 3-dagars workshop-kurs:

Uppnå PRINCE2 Practitioner-certifiering

PRINCE2: uppnå Practitioner-certifiering (kurs 177) erbjuder en omfattande översikt över PRINCE2-metodiken och ger dig de kunskaper du behöver för att skriva både Foundation- och Practitioner-proven som ges under den här femdagarskursen.

Learning Tree International är en fullvärdigt ackrediterad utbildningsorganisation för bästa praxis inom PRINCE2. Det innebär att vi förstår vad som krävs för att du ska lära dig PRINCE2-metoden och kunna implementera den.

Våra PRINCE2-ackrediterade instruktörer ger dig den vägledning du behöver för att förbereda dig för proven genom en serie övningsprovfrågor som förstärker de begrepp du har lärt dig på kursen.

Den här kursen är lämplig om du är intresserad av att uppnå både PRINCE2 Foundation- och Practitioner-certifieringen. Den här kursen ger dig möjlighet att uppnå båda två inom loppet av en vecka! (Om du är intresserad av en introduktion till metodiken eller att bara uppnå Foundation-certifieringen, se kurs 1176 ovan.)

Mer information om kursen och hur du anmäler dig till PRINCE2: uppnå Practitioner-certifiering, Learning Trees 5-dagars workshop-kurs:

Uppnå PRINCE2 Agile Practitioner-certifiering

PRINCE2 Agile™: Achieving Practitioner Certification (kurs 3634) erbjuder en komplett lösning för projektledare där man kombinerar flexibiliteten och lyhördheten i agile med den effektiva styrningen och kontrollen i PRINCE2. Det skapar en miljö med fokus på både ledning och leverans. Genom övningsprov, workshops och hemstudier ger denna certifieringsförberedande kurs inom PRINCE2 Agile kunskapen som krävs för att skriva PRINCE2 Agile Practitioner-provet på dag tre.

Learning Tree International är en ackrediterad Training Organization for PRINCE2 Best Practice och våra kurser leds av PRINCE2-ackrediterade lärare.

PRINCE2 Practitioner och Re-registration

På den här kursen får du kunskaperna som krävs för att ta testet för PRINCE2® Practitioner eller uppdatera dina kunskaper inför Re-Registration exam.

PRINCE2 Practitioner and Re-registration Certification (kurs 178) granskar standarderna och metoderna i PRINCE2 2009-manualen för att fräscha upp dina kunskaper och förbereda dig för provet. Genom en serie övningsprovfrågor, workshops och hemstudier får du de kunskaper du behöver för att antingen skriva PRINCE2 Practitioner- eller Re-registration-provet, som ges på kursens sista dag.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig till PRINCE2 Practitioner and Re-registration Certification, Learning Trees 2-dagars workshop-kurs:

Fler PRINCE2-kurser


Learning Trees kurser PRINCE2: Achieving Foundation Certification, PRINCE2: uppnå Practitioner-certifiering samt PRINCE2 Practitioner and Re-registration Certification har godkänts av APMG. Som ackrediterad utbildningsorganisation (accredited training organization, ATO) har Learning Tree och dess instruktörer blivit godkända för att hålla de här kurserna. APMG har ansvaret för att tillhandahålla proven, rätta dem och meddela Learning Tree om resultaten.

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings