Certifieringar

Learning Trees kurser förbereder dig för populära branschcertifieringar

Om Project Management Institute (PMI)®-certifieringar

Flera av Learning Trees kurser ger Professional Development Units (PDUs) från Project Management Institute (PMI).

Learning Trees kurser erbjuder de kunskaper och färdigheter som krävs för dagens chefer och projektledare. På alla våra kurser får du lära dig att använda verktyg och tekniker som förbättrar din effektivitet när det gäller att leda projekt och vara en bra chef.

Learning Tree erbjuder värdefull utbildning både för dem som är nya inom projektledning och dem som överväger att skriva provet PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®. Learning Trees kurser är också till stor nytta för professionella projektledare som vill uppnå eller upprätthålla Project Management Professional (PMP)® från Project Management Institute (PMI). Den som deltar på Learning Trees kurser kan förbereda sig för de prov som hänger samman med detta och skaffa sig professional development units (PDUs) genom att gå vissa Learning Tree-kurser. PMI kräver PDUs för att man ska kunna förbereda sig för eller upprätthålla en PMI-certifiering.

Hur Learning Tree hjälper dig att förbereda dig för PMI®-prov

Certified Associate in Project Management (CAPM)®
De som är intresserade av att få CAPM-certifieringen bör gå kurs 3601, Certified Associate in Project Management (CAPM)® Exam Prep. Den här kursen förbereder dig för att framgångsrikt klara den här PMI-certifieringen. På kursen får du lära dig att identifiera viktiga steg i projektlivscykeln och du skapar också en personlig studieguide för att klara provet.

Project Management Professional (PMP)®
Om du är en erfaren projektledare som har för avsikt att skriva PMP-provet bör du gå kurs 276, Förberedelse inför PMP®-provet. På den här kursen får du får praktisk erfarenhet av att skriva provet genom att göra övningsprov från PMI - och du får även skapa en personlig studieplan för fortsatt användning efter kursen.

PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
Om du arbetar enligt agila metoder och planerar att ta PMI-ACP®-provet bör du gå kurs 3605, PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Prep. På den här kursen får du kunskaperna som krävs för att skriva Project Management Institutes prov PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. Du lär dig grundläggande terminologi inom Agile, verktyg och tekniker genom övningsprov och workshops. Du skapar också en personlig studieplan, som identifiera dina styrkor och svagheter, för att du på bästa sätt ska förbereda dig inför provet.

Learning Trees garanti för examensförberedelser
Learning Tree står för kvaliteten på sina kurser. Om du av någon anledning inte klarar CAPM-, PMP- eller ACP-proven efter att du har gått kurs 3601, 276 eller 3605, kontakta oss inom 60 dagar efter att du gick kursen för att boka in att gå om den utan kostnad.

PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP, and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.


Följande kurser ger PMI Professional Development Units (PDUs):

Ladda ner Learning Tree PMI Certification and Testing Q&A (i pdf-format) för en detaljerad beskrivning av hur Learning Trees kurser överensstämmer med standarderna för att vara en ”PMI Registered Education Provider” (PMI R.E.P.) och för ytterligare information om hur man skickar in sina resultat från Learning Tree-kurserna till PMI för att kunna tillgodoräkna sig sina PDU-poäng.

Utöver att få PDUs eller uppnå en PMI-certifiering kan du även ta din projektledarkarriär till en ny nivå genom att delta i Learning Tree egna certifieringsprogram inom projektledning eller systemutveckling och agila metoder.

Projektledningskurser

De här kurserna ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att leda projekt och program av varierande komplexitet, samt att få dem klara i tid och inom ramarna för din budget.

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

Kurser inom ledarskap

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

Kurser inom kommunikation och tidsplanering

Kurser inom affärs- och dataanalys

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

ITIL® & COBIT® kurser

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

Krav, processer och agila metoder

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

Mer kurser

KurstitelKurs-
nummer
TechnicalLeadershipStrategicTOTALT

Skaffa PDUs för PMP®-certifiering

I egenskap av att vara en "Registered Education Provider" (R.E.P.) för PMI så kan vi hjälpa dig såväl med dina första kvalifikationer för PMP-certifieringen som med att bibehålla den. PMP-certifieringen är internationellt erkänd och står för en solid grund av erfarenhet, utbildning och prestation inom projektledningsområdet.

För certifiering krävs minst 35 PDUs (professional development units) som erhålls genom utbildning ledd av någon av PMIs registrerade utbildare, R.E.P. När certifieringen väl erhållits krävs minst 60 PDUs vart tredje år för att bibehålla den.

Kontakta oss på Learning Tree för mer information.

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings