Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

Certifiering inom IT Asset Management

Genom ett samarbete mellan Learning Tree och ITAM Academy kan vi erbjuda tre kurser inom IT Asset Management. Kurserna hålls i Learning Trees lokaler och genomförs av ITAM Academy.

Vad är ITAM?

Information Technology Asset Management är ett program för effektiv insamling och hantering av asset data ur ett finansiellt, fysiskt/organisatoriskt och avtalsmässigt perspektiv som stöd för livscykelhantering och strategiska IT beslut. IAITAM, en Nordamerikansk organisation, har sedan 2002 utvecklat IAITAM Best Practice Library (IBPL) som är ett anpassningsbart ramverk och metodstöd för IT Asset Management och som idag är den enda globalt erkända standarden för hantering av IT assets, hårdvara och mjukvara. Utvecklingen sker parallellt med andra ramverk och standards som t.ex ITIL och ISO.

ITAM skapar kontroll och spårbarhet över organisationens IT assets, hårdvara/mjukvara och hela dess livscykel, från anskaffning, till avveckling, från processer till teknikstöd.

 • ITAM skapar rätt förutsättningar för att identifiera totala IT kostnader (TCO)
 • ITAM är grundläggande för säker hantering av hårdvara och mjukvara (Risk management)
 • ITAM är grundläggande för finansiell, fysisk, organisatorisk och avtalsmässig kontroll över IT assets
 • ITAM förbättrar avkastningen på IT investeringar (ROI)
 • ITAM stöder arbetet med att öka effekten i organisationens tjänsteleverans (ITSM)
 • ITAM är grundläggande och stöder arbetet med att implementera, utveckla och förbättra andra IT standards som t.ex. ITIL och ISO
 • ITAM Överbryggar IT med Verksamhetsledning och Finansiella funktioner
 • Lär dig bästa praxis inom IT Asset Management och förbered inför certifiering med ITAM kurser

Kontakt och bokning
Ring Learning Tree på 08-506 668 00 eller mejla kundservice@learningtree.se för mer information om samarbetet. För bokning och frågor om kurserna kan du kontakta ITAM Academy på 08 684 099 70 eller info@itamacademy.se.

Information om de tre kurser som erbjuds:

ITAM Foundation Certifiering (CAMP) 2 dagar

En ITAM foundation-certifiering visar att du förstår hur IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Fullständig kursbeskrivning och bokning (OBS! extern länk):
ITAM Foundation Certifiering

ITAM SAM Certifiering (CSAM) 2 dagar

En ITAM SAM-certifiering visar att du förstår hur Software Asset Management, licenshantering och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Fullständig kursbeskrivning och bokning (OBS! extern länk):
ITAM SAM Certifiering

ITAM HAM Certifiering (CHAMP) 2 dagar

En ITAM HAM-certifiering visar att du förstår hur Hardware Asset Management och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Fullständig kursbeskrivning och bokning (OBS! extern länk):
ITAM HAM Certifiering

Kurserna ovan tillhandahålls och administreras av ITAM Academy. Instruktörer är ITAM-specialister och verksamma inom näringsliv och offentlig sektor. De arbetar med ett antal leverantörsoberoende partners för bransch standarder och innehåll. Exempel på dessa är Notrex inom SAM, IAITAM för best practice och utbildningsinnehåll, APMG för ackreditering och WopIT Management inom HAM.

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings