Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram IT-säkerhet/Cyber Security (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in Cyber Security Management

Som Certified Cyber Security Management Specialist har du de grundläggande kunskaperna som krävs för att implementera ett Business Continuity Management System (BCMS) för att förbättra organisationens motståndskraft. Du hanterar på ett effektivt sätt riskerna som kommer inifrån själva organisationen och från internet.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Specialist in Cyber Security Risk Assessment & Management

Som Certified Cyber Security Risk Assessment & Management Specialist har du de praktiska färdigheter som krävs för att upptäcka och reagera på sårbara områden och minimera exponeringen för säkerhetsrisker. Du använder dig av etiskt godtagbara hackningsmetoder för att exponera svagheterna i din organisation och motåtgärderna som krävs för att minska dessa risker.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Vulnerability Assessment: Protecting Your Organisation (kurs 589 – 4 dagar)
 2. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Specialist in Cyber Security Strategy

Som Certified Cyber Security Strategy Specialist har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla och implementera ett Business Continuity Management System för att förbättra organisationens motståndskraft och tillämpa en standardbaserad, beprövad metodik för att på ett strategiskt sätt bedöma och hantera risker mot organisationens informationsinfrastruktur.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity (kurs 289 – 4 dagar)
 2. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Specialist in Cyber Security+ Management

Som Certified Cyber Security+ Management Specialist är du förberedd för att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har de grundläggande kunskaperna för att implementera ett Business Continuity Management System (BCMS) för att förbättra organisationens motståndskraft.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Specialist in Endpoint Security

Som Certified Endpoint Security Specialist har du de kunskaper som krävs för att kontrollera åtkomst, säkerhetsstatus och konfiguration av alla slutpunkter i din organisation. Du har djupgående erfarenhet av att genomdriva säkerhetspolicyer för att skydda känslig data från externa och interna hot. av santliga slutpunkter i din organisation. Du analyserar risker och väljer samt driftsätter lämåliga motåtgärder för att minska exponeringen för nätverkshot.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Endpoint Security and Network Access Control (kurs 2011 – 4 dagar)

Certified Specialist in Endpoint Security+

Som Certified Endpoint Security+ Specialist är du framgångsrikt förberedd för att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har de kunskaper som krävs för att kontrollera åtkomst till, säkerhetsstatus för och konfiguration av samtliga slutpunkter i din organisation.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Endpoint Security and Network Access Control (kurs 2011 – 4 dagar)

Certified Specialist in Perimeter Security

Som Certified Perimeter Security Specialist har du de kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att implementera och hantera viktiga aspekter av ett säkert nätverk. Du analyserar risker för nätverket och vidtar nödvändiga åtgärder för att välja och införa lämpliga motåtgärder för att minska exponeringen för nätverkshot.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Defending the Perimeter from Cyber Attacks (kurs 2010 – 4 dagar)

Certified Specialist in Perimeter Security+

Som Certified Perimeter Security+ Specialist är du förberedd för att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har de kunskaper som krävs för att implementera och hantera centrala delat i ett säkert nätverk.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Defending the Perimeter from Cyber Attacks (kurs 2010 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in Cyber Security Management

Som Certified Cyber Security Management Expert har du expertkunskapen som krävs för att implementera en standardiserad, beprövad metodik för att bedöma och hantera riskerna i din organisations informationsinfrastruktur. Du har uppvisat förmågan att använda rätt motåtgärder för att minska exponeringen för nätverkshot.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity (kurs 289 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Cyber Security Risk Assessment & Management

Som Certified Cyber Security Risk Assessment & Management Expert har du expertkunskapen som krävs för att implementera en standardiserad riskhanteringsprocess för att bedöma riskerna i ditt företag utifrån en rad olika sårbara områden och det djupgående expertkunnande som krävs för att minimera kostsamma säkerhetsbrister.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Penetrationstest: verktyg och tekniker (kurs 537 – 4 dagar)
 2. Vulnerability Assessment: Protecting Your Organisation (kurs 589 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Cyber Security Strategy

Som Certified Cyber Security Strategy Expert har du uppvisat förmågan att klara ett försvar mot cyberattacker, inklusive social manipulation, som hotar organisationens säkerhet. Du har en djupgående erfarenhet för att tillämpa beprövade metoder för att bedöma och hantera risker i din organisations informationsinfrastruktur.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity (kurs 289 – 4 dagar)
 2. Social Engineering Deceptions and Defenses (kurs 2012 – 3 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Cyber Security+ Management

Som Certified Cyber Security+ Management Expert har du expertkunskaperna som krävs för att implementera en standardirad, beprövad metodik för att bedöma och hantera riskerna i din organisations informationsinfrastruktur. Du är förberedd för att att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har uppvisat förmågan att använda dig av de rätta motåtgärderna för att minska exponeringen för nätverkshot.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity (kurs 289 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Endpoint Security

Som Endpoint Security Expert har du en beprövad förmåga att kontrollera åtkomst, säkerhetsstatus och konfiguration av alla slutpunkter i din organisation. Du har djupgående erfarenhet av att genomdriva säkerhetspolicyer för att skydda känslig data från externa och interna hot.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Endpoint Security and Network Access Control (kurs 2011 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Endpoint Security+

Som Certified Endpoint Security+ Expert har du en beprövad förmåga att kontrollera åtkomst till, säkerhetsstatus för och konfiguration av samtliga slutpunkter i din organisation. Du är framgångsrikt förberedd för att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har djupgående erfarenhet av att genomföra säkerhetspolicyer för att skydda känslig data från interna och externa hot.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Endpoint Security and Network Access Control (kurs 2011 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Perimeter Security

Som Certified Perimeter Security Expert har du uppvisat förmågan att förstärka nätverkets perimeter för att tillhandahålla ett integrerat försvar. Du har de expertkunskaper som krävs för att implementera en standardbaserad riskhanteringsprocess för att skydda organisationen mot förluster.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. System- och nätverkssäkerhet: omfattande introduktion (kurs 468 – 4 dagar)
 2. Defending the Perimeter from Cyber Attacks (kurs 2010 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

Certified Expert in Perimeter Security+

Som Certified Perimeter Security+ Expert är du förberedd på att skriva provet CompTIA Security+ Certification Exam, och du har uppvisat förmågan att förstärka nätverkets perimeter för att tillhandahålla ett integrerat försvar. Du har den erfarenhet som krävs för att implementera en standardbaserad riskhanteringsprocess för att skydda organisationen mot förluster.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. CompTIA Security+ Certification Exam Prep (kurs 446 – 5 dagar)
 2. Defending the Perimeter from Cyber Attacks (kurs 2010 – 4 dagar)
 3. Cyber Security Risk Assessment & Management (kurs 2013 – 4 dagar)

© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings