Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

ISTQB-certifiering

Swedish Software Testing Board

BCS Accredited Training OrganisationSSTB, som är ett av ISTQB:s nationella organ, erbjuder en svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Learning Tree är en ISTQB-ackrediterad leverantör av kurser och utbildning. Certifieringsprovet “International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Certified Tester Foundation Level” erbjuds på slutet av kurs 316 Test och kvalitetssäkring av programvara.

Provet består av 40 flervalsfrågor där varje rätt svar ger 1 poäng, det krävs minst 65 % rätt (26 poäng) för att bli godkänd. Provtiden är 60 minuter och man får 15 minuter extra om provet inte är på ditt modersmål. Med andra ord har svenskspråkiga provskrivare 75 minuter på sig att skriva engelska prov.

Kursen ger värdefull utbildning för personer som vill förbereda sig inför och klara ISTQB:s prov.

Läs mer på SSTB:s webbplats »

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings