Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

Om IIBA-certifiering

När du deltar på Learning Trees kurser inom verksamhetsanalys och business analysis får du Professional Development Hours (PD Hours) och Continuing Development Units (CDUs) från International Institute of Business Analysis™ (IIBA®). Learning Tree är en IIBA Endorsed Education Provider™ (EEP™).

Learning Trees utbildningar inom verksamhetsanalys ger verktyg som du behöver för att kunna analysera verksamhetsbehov och hjälpa er organisation att uppnå målsättningar. På våra kurser får deltagarna färdigheter som krävs för att verka i rollen som Business Analyst, lär sig hur man tolkar och använder data fär att fatta effektiva beslut och hur man skriver välformulerade och validerade användarkrav.

Våra kurser ger utbildning fär Business Analysts och verksamhetsutvecklare som vill erhålla eller bibehålla certifieringarna Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA®), Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®) eller Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®), Kurser som listas nedan har godkänts av IIBA fär PD Hours, vilka kan användas till både CCBA® och CBAP®.

Learning Tree erbjuder en unik utbildning som förbereder för de 3 första nivåerna i IIBA® Certification.

  • Kurs 3515, Business Analysis Body of Knowledge™ (BABOK®) – Comprehensive Study är en 3-dagarskurs som går på djupet i BABOK® version 3.
  • Kurs 3516 är en 1-dagskurs där man övar på flervalsfrågorna i ECBA® och CCBA®.
  • Kurs 3517 är också en 1-dagskurs där man övar på CBAP®-frågorna som är i ”case study”-stil.

Dessutom är kurserna som listas nedan godkända av IIBA eftersom de behandlar centrala begrepp och fäljer riktlinjer som beskrivs BABOK®. Kurserna ger Continuing Professional Development Units (CDUs) vilket krävs fär att bibehålla certifieringar från IIBA.

Bibehåll IIBA certifiering med CDU:s

Personer som har CCBA®- eller CBAP®-certifieringar behäver delta i ”recertification programs”. Fär att uppfylla kraven och upprätthålla sin status måste den certifierade rapportera in minst 60 CDU per treårsperiod.

Learning Tree erbjuder flera utbildningar som du kan gå för att bibehålla din status. Kurserna som listas nedan har godkänts av IIBA för CDU:s eftersom de behandlar centrala begrepp och följer riktlinjer som beskrivs i A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide).

Enligt CBAP® och CCBA®:s ”recertification packages” kan kursdeltagare registrera 1 CDU för varje utbildningstimme. Deltagaren är själv ansvarig för att hålla reda på och registrera sina CDU:s, att lämna in sin ”recertification” ansökan och betala avgiften för sin ”recertification” innan förfallodagen.


Följande kurser är godkända av IIBA för att ge PD Hours och CDUs:

Learning Tree är en rekommenderad utbildningsleverantör (Endorsed Education Provider). För ytterligare information om CDU-poäng eller om att registrera Learning Tree-kurser för CDU-poäng, se IIBA® Endorsed Education Provider Q&A eller kontakta Learning Trees kundservice på 08-506 668 00.

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

  • Learning Tree US
  • Learning Tree Canada
  • Learning Tree UK
  • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings