Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram Big Data och Hadoop (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in Big Data Analytics

Som Certified Big Data Analytics Specialist har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att bygga upp konkurrenskraftiga strategier kring datadrivnen information. Du genför prediktiva analyser med hjälp av rätt metod för datautvinning och arbetar med analysverktyg, bland annat R, Hadoop, RHadoop och Mahout.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion to Big Data (kurs 1250 – 3 dagar)
 2. Introduktion till datavetenskap för Big Data-analyser (kurs 1253 – 5 dagar)

Certified Specialist in Hadoop Administration

Som Certified Hadoop Administration Specialist har du kunskaperna och erfarenheten som krävs för att skapa en Hadoop-lösning som kommer att uppfylla verksamhetens krav och behov. Du fördelar, distribuerar och hanterar resurser, övervakar Hadoop-filsystemet, hur arbetet fortskrider samt det övergripande klusterresultatet.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion to Big Data (kurs 1250 – 3 dagar)
 2. Hadoop Architecture & Administration for Big Data Solutions (kurs 1252 – 4 dagar)

Certified Specialist in Hadoop Programming

Som Certified Hadoop Programming Specialist kommer du att kunna skriva, anpassa och driftsätta MapReduce-jobb för att sammanfatta data, ladda ner och spara ostrukturerad data från HDFS och HBase, samt utveckla Hive- och Pig-frågor för att förenkla dataanalyser.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion to Big Data (kurs 1250 – 3 dagar)
 2. Hadoop Programming with Java for Big Data Solutions (kurs 1251 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in Big Data Analytics

De som är Certified Big Data Analytics Specialist besitter den expertis som krävs för att bygga upp konkurrenskraftiga strategier runt datadrivna information. De har expertkunnandet som krävs för att arbeta med Hadoop, RHadoop och Mahout, samt att använda Pig och Hive för att förbereda och analysera stora datamängder.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion to Big Data (kurs 1250 – 3 dagar)
 2. Introduktion till datavetenskap för Big Data-analyser (kurs 1253 – 5 dagar)
 3. Extracting Business Value from Big Data with Pig, Hive & Impala (kurs 1254 – 4 dagar)

Certified Expert in Hadoop Programming

Som Certified Hadoop Programming Expert har du uppvisat förmågan att utveckla lösningar som körs på Hadoop-plattformen, anpassa och driftsätta MapReduce-jobb samt att ladda ner och spara ostrukturerad data från HDFS och HBase. Du har de expertkunskaper som krävs för att använda Pig och Hive för att förbereda och analysera stora datamängder.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion to Big Data (kurs 1250 – 3 dagar)
 2. Hadoop Programming with Java for Big Data Solutions (kurs 1251 – 4 dagar)
 3. Extracting Business Value from Big Data with Pig, Hive & Impala (kurs 1254 – 4 dagar)

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings