Learning Tree ger nya meriter till ditt CV

Genom våra Specialist & Expert Certifications och kurser som ger utbildningspoäng för olika branschcertifieringar

Earn Certifications with Learning Tree

Certifieringsprogram Affärsanalys/Business Analysis (1 program)

Specialist Certifications

Certified Specialist in Business Analysis

Som Certified Business Analysis Specialist utför du på ett effektivt sätt viktiga funktioner inom affärsanalys och definierar tydliga projektkrav med en samstämmighet mellan IT och affärsmålen. Du har en analytisk kompetens som ger värde till verksamheten och uppfyller intressenternas krav.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion till affärsanalys: vägen till lyckade projekt (kurs 211 – 3 dagar)
 2. Utveckla användarkrav: nyckeln till framgångsrika projekt (kurs 315 – 4 dagar)

Certified Specialist in Business Analysis Process Improvement

Som Certified Business Analysis Specialist - Process Improvement har du en grundlig förståelse för BPI-ramverket för att leda effektiva processförbättringsaktiviteter i din organisation. Du kan också tillämpa de grundläggande principerna i BPI.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Effektiv problemlösning (kurs 284 – 3 dagar)
 2. Introduction to Business Process Improvement (BPI) (kurs 3505 – 3 dagar)

Certified Specialist in Business Analysis Project Management

Som Certified Business Analysis Specialist - Project Management har du de kunskaper som krävs för att analysera initiativ, skapa ett tydligt business case och utveckla tydliga verksamhets- och användarkrav.

Specialist Certification - två kurser och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Skapa ett effektivt business case (kurs 212 – 3 dagar)
 2. Utveckla användarkrav: nyckeln till framgångsrika projekt (kurs 315 – 4 dagar)

Expert Certifications

Certified Expert in Business Analysis

Som Certified Business Analysis Expert har du de analytiska kunskaper som krävs för att tillhandahålla affärsvärde, utveckla tydliga verksamhets- och användarkrav samt att använda ett ramverk för verksamhetsanalys och verksamhetsmodeller för att underlätta objektiva affärsbeslut och genomförandet av dessa.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Introduktion till affärsanalys: vägen till lyckade projekt (kurs 211 – 3 dagar)
 2. Utveckla användarkrav: nyckeln till framgångsrika projekt (kurs 315 – 4 dagar)
 3. Introduktion till modellering för affärsanalys (kurs 447 – 4 dagar)

Certified Expert in Business Analysis Process Improvement

Som Certified Business Analysis Expert - Process Improvement har du inte bara expertkunnande inom BPI-ramverket, utan använder sig också av Business Relationship Management (BRM) för att underlätta IT-lösningar som ger värde till verksamheten och uppfyller intressenternas krav. Du etablerar kommunikationskanaler för att skapa samstämmighet och samförstånd i verksamheten.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Effektiv problemlösning (kurs 284 – 3 dagar)
 2. Introduction to Business Process Improvement (BPI) (kurs 3505 – 3 dagar)
 3. Business Relationship Management: Aligning IT & the Business (kurs 902 – 3 dagar)

Certified Expert in Business Analysis Project Management

Certifierade inom detta program har affärsanalys- och projektledningskunskaper för att analysera initiativ, skapa ett business case och utveckla tydliga affärs-och användarkrav. De ger också affärsvärde genom Business Relationship Management (BRM) för att främja IT-lösningar. De upprätta kommunikationskanaler för att förbättra samarbete.

Expert Certification - tre kurser
och bli godkänd på tillhörande kunskapstest:

 1. Skapa ett effektivt business case (kurs 212 – 3 dagar)
 2. Utveckla användarkrav: nyckeln till framgångsrika projekt (kurs 315 – 4 dagar)
 3. Introduction to Business Process Improvement (BPI) (kurs 3505 – 3 dagar)

Logga in på My Learning Tree

Glömt lösenord


© Learning Tree International, Inc. Alla varumärken ägs av sina respektive innehavare. Klicka här för att läsa mer.

Välj land:

 • Learning Tree US
 • Learning Tree Canada
 • Learning Tree UK
 • Learning Tree Sweden

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français

Cookie Settings